• SUBSCRIBE
  • FACEBOOK
  • TWITTER

Kuchnia wietnamska: Pho i inne smaki Wietnamu

Okazuje się, że stres może wywołać depresję, gdy pojawia się nagle i jest niebywale silny. Jednakowo jest w wypadku długo trwającego stresu. Po przeżyciu sytuacji stresowej objawy depresji występują znacznie częściej aniżeli w innych trudnych życiowych sytuacjach. Stres może spowodować predyspozycję do wystąpienia depresji bądź być elementem ją wywołującym. Takie wydarzenia życiowe, jak utrata życiowego partnera, strata pracy, lub śmierć bliskiej osoby są w stanie być przysłowiową kroplą, jaka przepełni kielich – wtedy pomoże ANCHOR. Mozolnie trwające problemy życiowe powodują wyolbrzymienie incydentalnych problemów. Z doświadczenia nie ulega wątpliwości, że czynnikami wyzwalającymi ma prawo być również utrata szacunku do siebie, czy również destrukcyjny związek. Obserwacje życiowe pokazują, że składnikami wyzwalającymi nie musi być jakakolwiek strata. Każdy z nas reaguje na stres i nie można przewidzieć wyznaczonej sytuacji, w jakiej może pojawić się depresja, oraz kiedy obciąży ona nasz organizm ludzki. Więcej na ANCHOR.

1. Odwiedź stronę

2. Otwórz link

Kuchnia hiszpańska: Tapas i paella

Categories: Kulinaria

Comments are closed.