• SUBSCRIBE
  • FACEBOOK
  • TWITTER

Jak dbać o skórę wrażliwą?

Specjalistyczne usługi notarialne w Kielcach
Kompleksowe usługi notarialne w Kielcach oferuje klientom kancelaria notarialna Iwona Bieryło. Podejmowane ustalenia mają postać dokumentu urzędowego. Do czynności, jakie przeprowadzane są w miejscu takim jak koszalin notariusz wliczają się: sporządzanie aktów notarialnych, sporządzenie aktów poświadczania dziedziczenia, usługi odnoszące się do europejskiego poświadczenia spadków, czynności powiązane z organizowaniem sukcesyjnym biznesem osoby prywatnej, sporządzanie poświadczeń, spisywanie protokołów, sporządzanie protestów weksli a także czeków, sporządzanie wypisów, odpisów oraz wyciągów papierów, składanie wniosków o wpis w księdze wieczystej razem z dokumentami stanowiącymi bazę dla wpisu w księdze wieczystej, jak i sporządzanie czynności związanych z osobnymi przepisami prawnymi. Wyspecjalizowany notariusz może też przyjmować na przechowanie pieniądze, papiery giełdowe, dokumenty, lub dane na informatycznym środku przekazu. Jest o tym mowa w zapisach o informatyzacji działalności jednostek wykonujących zadania publiczne. Na witrynie internetowej kancelarii można dowiedzieć się, jakie dokumenty należy przynosić do kancelarii w celu przeprowadzenia wyznaczonej czynności u notariusza. To spore uproszczenie dla klientów, umożliwiające w krótszym czasie załatwić niektóre sprawy. Zwłaszcza, że papiery do kancelarii można złożyć przed umówionym terminem dokonania wyznaczonej czynności. Do sporządzenia aktu notarialnego wystarczy dołączyć odpis potrzebnych dokumentów. Można to robić mailowo albo osobiście. Jedynie przy podpisaniu aktu należy przedstawić oryginał.

1. Kliknij dla szczegółów

2. Wypróbuj za darmo

3. Szczegóły

4. Zajrzyj tutaj

5. Dowiedz się więcej

Categories: Moda

Comments are closed.